Aanmeldportaal voor de Beroepsopleiding Advocaten.

Contact

Voor vragen over de aanmelding voor de beroepsopleiding en over dit portaal kunt u contact opnemen met het informatiepunt van de Nederlandse orde van advocaten: informatiepunt@advocatenorde.nl of 070 - 335 35 54.